Rečnik srpskih reči i izraza

pedo-

pedo- - značenje

  • [grč. pais, paidos] 1. predmetak u složenicama sa značenjem: dete, dečji.
  • [grč. pedon] 2. predmetak u složenicama sa značenjem: zemlja, tlo.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja