Rečnik srpskih reči i izraza

penta-

penta- - značenje

  • [grč. pente] predmetak u složenicama sa značenjem: pet.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja