Rečnik srpskih reči i izraza

Pentesileja

Pentesileja - značenje

  • mit. kći boga Aresa i amazonske kraljice, kao saveznica trojanska junački se borila protiv Grka, dok je Ahil nije ubio; fig. ratnička, ratoborna žena.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja