Rečnik srpskih reči i izraza

pesimizam

pesimizam - značenje

  • fil. pogled na svet koji smatra da su ovaj svet i život, u svojoj suštini, nepopravljivo rđavi, i da je, prema tome, bolje ne živeti no ovako umreti; sklonost da se stvari uzimaju sa najgore strane; supr. optimizam .

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja