Rečnik srpskih reči i izraza

pilirati

pilirati - značenje

  • tucati, istucati, stucai; pilirani sapuni fini toaletni sapuni koji se, pri fabrikaciji, istucaju (piliraju) da bi se, pod uticajem vazdušne ugljične kiseline, alkal koji je u njima pretorio u manje oštar ugljičnokiseli alkal.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja