Rečnik srpskih reči i izraza

plata

plata - značenje

  • [šp. plata, grč. platys širok] 1. srebro, srebrn novac (za razliku od belona, tj. bakrenog novca).
  • [fr. plat, plate, grč. platys širok] 2. peskovita površina, pesak i kamenje pred pristaništima i ušćima reka.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja