Rečnik srpskih reči i izraza

polisaharidi

polisaharidi - značenje

  • hem. složeni ugljeni hidrati čiji molekuli sadrže više od deset molekula monosaharida.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja