Rečnik srpskih reči i izraza

propaganda

propaganda - značenje

  • 1. delatnost kojoj je cilj da utiče na najšire slojeve, širenje ideja, rasprostiranje ideja; ime društva koje je, 1623, osnovao u Rimu papa Urban VII (lat. Congregatio de propaganda fide), sa ciljem da radi na širenju katoličke vere; svako društvo za širenje političkih ili religijskih učenja i načela, praviti propagandu raditi na širenju nekog mišljenja, pokreta i sl.; 2. reklama.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja