Rečnik srpskih reči i izraza

racionalan

racionalan - značenje

  • fil. razumljiv, obdaren razumom; razumni, osnovan na razumu; naučni; mat. koji se može izračunati potpuno, izračunljiv, koji se može izraziti bez koreniva znaka;izražljiv celim količinama (supr. fil. empirijski ; mat. iracionalan).

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja