Rečnik srpskih reči i izraza

rahi-

rahi- - značenje

  • [(grč. rachis)] predmetak u složenicama sa značenjem: leđa; kičma, hrptenjača.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja