Rečnik srpskih reči i izraza

redukcija

redukcija - značenje

  • smanjenje, smanjivanje; uklanjanje, otpuštanje iz službe; smanjivanje broja radnika ili službenika; hem. dobivanje čistih metala oslobađajući ih kiseonika, sumpora, soli i sl.; log. svođenje jednog modusa druge, treće ili četvrte silogističke figure na odgovarajući modus prve; fil. svođenje pojedinačnog saznanja na opšte i osnovno, tj. na princip; mat. svođenje, skraćivanje, pretvaranje jedne slike u drugu; pretvaranje, obračunavanje mera; med. nameštanje, vraćanje u prvobitni položaj; fiz. vraćanje u ranije stanje, vraćanje u raniji položaj; trg. smanjivanje (ili: sniženje, spuštanje) cena na nekoj robi; umanjivanje (ili: sužavanje) neke figure; muz. izvod iz partiture; prenošenje iz nepoznatije melodije u poznatiju.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja