Rečnik srpskih reči i izraza

rekonkvista

rekonkvista - značenje

  • Period od do 1veka u kome su Španci i Portugalci oslobađali svoje zemlje od Arapa koji su ih tako dugo držali u ropstvu;
  • Prenosno: ponovno osvajanje izgubljenih područja u ratu ili u vreme iznenadnog upada neprijatelja (šp.)

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja