Rečnik srpskih reči i izraza

reljefne karte

reljefne karte - značenje

  • geogr. karte na kojima sus like predela prikazane reljefno, na kojima su predeli prikazani onako kakvi su u pripodi, tj. sa svima visinama, nizinama itd.; takođe: karta koja prikazuje kartografski ili fotografski otisak jednog renjefa.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja