Rečnik srpskih reči i izraza

renta

renta - značenje

  • 1. u feudalizmu oblik viška kmetovskog rada. Prošla kroz tri stadijuma: radna renta, naturalna renta i novčana renta; 2. u kapitalizmu oblik viška vrednosti, jedan njegov deo. Ne proizvodi je ni zemlja niti kakva nekretnina, nego najamni rad. Monopolsko raspolaganje prirodnim izvorima (zemlja, voda, rudnig i dr.) čini da vlasnici prisvajaju deo viška vrednosti kao rentu; apsolutna renta suvišak viška vrednosti preko prosečnog profita; deferencijalna renta oblik ekstra profita, tj. diferencija između niže individualne cene proizvodnje poljoprivrednih proizvoda i više; monopolska renta deo viška vrednosti koji prisvaja vlasnik zemljišta koje daje retke plodove i čija cena ide iznad vrednosti, do visine do koje su kupci spremni da plate (šampanj); 3. doživotna renta uvećan interes koji neko doživotno prima od nekog kapitala, s tim da taj kapital, posle smrti onoga ko je primao uvećani interes, pripadne davaocu interesa.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja