Rečnik srpskih reči i izraza

revirman

revirman - značenje

  • mor. okretanje broda, obrtanje lađe; trg. obračun između više dužnika i poverilaca putem prenosa i poravnanja; fin. upotreba viška u jednoj partiji budžeta na druge budžetom nepredviđene ili neodobrne izdatke.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja