Rečnik srpskih reči i izraza

rizik

rizik - značenje

  • prvobitno: opasnost koja je lađama pretila of hridina i stena (risico); docnije: opasnost, izlaganje opasnosti, smeo podvig; posao ili ulog skopčan sa opasnošću da propadne; osiguranje; trg. osigurana roba, osiguran predmet.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja