Rečnik srpskih reči i izraza

romanizam

romanizam - značenje

  • rimstvo, rimski jezik, rimska kultura, rimski duh i sve što je sa tim u vezi; u vezi sa religijom, sa verom: papstvo, tj. rimokatolička religija, njeno učenje i njena načela.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja