Rečnik srpskih reči i izraza

romantizam

romantizam - značenje

  • duhovni i umetnički, naročito književni pravac, koji se na zapadu pojavio pred kraj XVIII veka, i označava težnju za oslobađanjem umetničkih i literarnih mogućnosti u smislu sve dublje subjektivnosti, nadmoćnosti nad svetom objekata, poniranja u svet osećanja, mašte i čulnih senzacija. romantika 2; supr. antika, klasika.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja