Rečnik srpskih reči i izraza

rota

rota - značenje

  • [lat.,utal. rota točak] 1. najviši papski apelacioni sud, vrhovni crkveni sud pod čiju nadležnost spada ceo katolički svet; ruota.
  • [nlat. rota, rus. rota, nem. Rotte] 2. voj. mali odred vojske, vod.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja