Rečnik srpskih reči i izraza

sabotaža

sabotaža - značenje

  • 1. vrsta štrajka koja se castoji u tome što radnici namerno ošljare pri radu, ometajy rad kvarenjem zlata, mašinskih delova i sl., da bi se poslodavci naterali da prihvate njihove zahteve; 2. potajni, maskirani rad, kome je cilj da onemogući, oslabi ili oduži ostvarenje nečega (kao što obično rade rodoljubi, za vreme rata, u okupiranim zemljama).

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja