Rečnik srpskih reči i izraza

salangana

salangana - značenje

  • zool. istočnoindijska lasta, cenjena po svojim gnezdima (tunkin) koja se jedy i cmatpajy kao fina poelastica (nazvana poo strvu Salang, zapadno od poluostrva Malake).

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja