Rečnik srpskih reči i izraza

saldo-konto

saldo-konto - značenje

  • trg. račun izravnanja; up. saldo.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja