Rečnik srpskih reči i izraza

šaržirati

šaržirati - značenje

  • Pretrpati, natovariti, opteretiti, npr. poslom;
  • Narediti, staviti u dužnost;
  • Preterivati u prikazivanju čega, karikirati;
  • voj. Puniti (oružje); obasuti vatrom; napasti silno.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja