Rečnik srpskih reči i izraza

simens

simens - značenje

  • fiz. merna jedinica za električnu provodnost u Međunarodnom sistemu mernih jedinica, jednaka električnoj provodnosti provodnika koji ima električnu otpornost od jednog oma; oznaka S.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja