Rečnik srpskih reči i izraza

singularan

singularan - značenje

  • pojedinačan, poseban; osobit, vanredan, odličan, jedinctven; osoben, cvojctven; redak, neobičan, čudnovat; singularan cyd log. pojedinačni sud, sud čiji ,se predikat ppipicyje ili odriče samo jednoj jedinici, npr.: Miloš je srpski jynak; singularan čovek ocobenjak; mat. koji ima cvojctva u kojima ne yčectvyjy druge stvari iste klase.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja