Rečnik srpskih reči i izraza

singulare tantum

singulare tantum - značenje

  • reč koja se ypotpebljava samo u jednini, tj. imenica koja ima samo singular, npr. čovek, Dunav, Avala itd.; supr. plurale tantum.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja