Rečnik srpskih reči i izraza

siže

siže - značenje

  • predmet, sadržina nekog govora, spisa, književnog dela i dr.; kod rus. formalista, umetnička realizacija fabule u kojoj redosled događaja ne mora, a anjčešće i nije saglasan sa njihovom hronologijom; muz. glavni stav fuge.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja