Rečnik srpskih reči i izraza

spektroheliograf

spektroheliograf - značenje

  • aparat tako podešen da prima samo jednu jedinu vrstu svetlosti (jedne talasne sužine), a za sve ostale je neostljiv; pomoću njega se fotografiše Sunce u svetlosti jedne određene spektralne linije, radi ispitivanja podele i kretanja para koje izazivaju tu liniju, na osnovu poređenja mnogobrojnih uzaztopnih fotografskih snimaka (spektroheliograma).

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja