Rečnik srpskih reči i izraza

subjektivitet

subjektivitet - značenje

  • posatojanje i važenje nečega samo za duh koji saznaje, lično opažanje i shvatanje; jednostavnost, pristrasnost; supr. objektivite.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja