Rečnik srpskih reči i izraza

sunjatsenizam

sunjatsenizam - značenje

  • Kineski narodnooslobodilački pokret, koji je osnovao kineski revolucionar-demokrat Sun-Jat-Sen (1866-19g.); učenje Sun-Jat-Senovo sadrži tri glavna načela:
  • a) nacionalnu nezavisnost (nacionalizam);
  • b) uvođenje demokratske republike (demokratija);
  • c) sprovođenje socijalnih reformi, koje olakšavaju život narodnih masa (narodno blagostanje).

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja