Rečnik srpskih reči i izraza

tempo

tempo - značenje

  • [tal. tempo, l. tempus vreme; pravo vreme] largo, odađo, andante, alegro, presto, vivaće); u igri, plesu: brzina kretanja; a tempo (tal. a tempo) na vreme, za vremena; trgovački: za izvesn vreme; a temo-udarac udarac izveden istovremeno sa udarcem protivnikovim (u mačevanju); al tempo ili al rigore di tempo (tal. al rigoro di tempo) muziči: strogo po taktu; *tempo pasati! (tal.tempi passati) prošla vremena, tj. prošlo je! bila pa nije!

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja