Rečnik srpskih reči i izraza

terca

terca - značenje

  • [tal. terza, l. tertius treći] 1. muzički: treći ton počev od osnovnog tona (broj treptaja u sekundi iznosi 5/4 broja treptaja osnovnoga tona; v. tonika); velika terca ona koja se sastoji od dva cela tona; mala terca ona koja se sastoji od jednog celog tona i jednog polutona; umanjena terca ona koja se sastoji od dva polutona; prekomerna terca* ona koja se sastoji od jedngo celog tona i jednog prekomernog tonskog stepena; 2. geometrijski. 60-ti deo jedne sekunde; 3. u bilijaru; udaranje lopte trećom loptom koja stoji između lopte igračeve i one koju želi da pogodi; 4. u kartama: tri karte u istoj boji jedna za drugom; 5. u mačevanju: treći način zadavanja udarca; 6. u katoličkim manastirima: vreme molitve koje počinje od 9 č. pre podne (nl. teria horarum canonicarum).

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja