Rečnik srpskih reči i izraza

tercijus

tercijus - značenje

  • pr. treći (po redu); per tercijum (l. per fertium) preko nekog trećeg, napr. svršiti posao: tercijus gaudens (l. tertius gaudens sc.duobus litigantibus) treći koji se veseli (kad se dvojica svađaju); tercijus intervenijens (l. trertius interveniens) treći koji posreduje, izborni sudija.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja