Rečnik srpskih reči i izraza

termometrija

termometrija - značenje

  • 1. fiz. deo nauke o toploti koji se bavi određivanjem ili merenjem temperature; 2. medicinski: upotreba termometra za merenje temperature , naročito temperature tela kod bolesti.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja