Rečnik srpskih reči i izraza

totalan

totalan - značenje

  • ceo, celokupan, potpun, ukupan, sav; totalna refleksija opt. potpuno odbijanje svetlosti, pojava koja nastupa kada zrak dolazi iz sredine koja jače prelama pa naiđe na sredinu koja slabije prelama, onda on ne pređe u ovu, već se na razdvojnoj površini kad dostigne granični ugao odbije kaood ogledala; totalno pomračenje astr. potpuno pomračenje, napr. Meseca, Sunca; totalni rat rat u kome ceo jedan narod svima sredstivma - vojnim, ekonomskim i duhovnim - radi na uništavanju drugog naroda, odnosno stanovnika države s kojom je u ratu.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja