Rečnik srpskih reči i izraza

tuba

tuba - značenje

  • [l. tuba] 1. dugačka ratna truba kod Rimljana; muzički: najdublja baspozauna.
  • [l. tubus, eng., fr. tube] 2. cev, crevo;naročito;limena cev u koju se pakuju kremovi, vazelini, pasta za zube, lanolin i dr. sa limenim zavrtanjem na uzanom otvoru, kroz koji se sadržina u potrebnoj količini izvlači istiskivanjem.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja