Rečnik srpskih reči i izraza

ubaciti

ubaciti - značenje

  • Naredba iz programskog jezika Bejzik koja vam omogućava da upišete neku vrednost na tačno određenu memorijsku lokaciju.