Rečnik srpskih reči i izraza

ugovarač

ugovarač - značenje

  • Osoba koja zaključuje ugovor sa korisnikom granta.