Rečnik srpskih reči i izraza

ultracrveni zraci

ultracrveni zraci - značenje

  • opt. nevidljivi zraci Sunčeva spektra koji su manje lomljivi no crveni, a odlikuju se toplotnim dejstvom.