Rečnik srpskih reči i izraza

ultraljubičasti zraci

ultraljubičasti zraci - značenje

  • opt. nevidljivi zraci na krajnjem ljubičastom delu Sunčevog spektra koji dejstvuju hemijski (aktinski zraci) i kod nekih supstancija izazivaju fluorescenciju; suprotno: infracrveni, ultracrveni zraci.