Rečnik srpskih reči i izraza

umakanje

umakanje - značenje

  • Uranjanje, zagnjurivanje.