Rečnik srpskih reči i izraza

undulacija

undulacija - značenje

  • talasasto kretanje, talasanje, lelujanje, nihanje; undulaciona teorija opt. učenje da je svetlost talasno kretanje u elastičnoj sredini; supr. emisiona teorija, korpuskularna teorija, emanaciona teorija.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja