Rečnik srpskih reči i izraza

unipolaran

unipolaran - značenje

  • jednostožerni, koji ima samo jedan pol ili jednu vrstupolarnosti; koji se tiče samo jednog pola, koji se proizvodi samo jednim polom, koji dejstvuje samo jednim polom.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja