Rečnik srpskih reči i izraza

unitarac

unitarac - značenje

  • 1. onaj koji teži za jedinstvom, pristalica jedinstva; 2. onaj koji veruje samo u jedno lice boga, koji ne priznaje dogmu o tranitetu (supr. *trinitarac).

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja