Rečnik srpskih reči i izraza

unitarizam

unitarizam - značenje

  • težnja za jedinstvom, za ujedinjenjem; težnja da u jednoj saveznoj državi voćstvo pripadne najjačoj državi, ili da se savezna država pretvori u jedinstvenu; suprotno: federalizam.