Rečnik srpskih reči i izraza

ureteralgija

ureteralgija - značenje

  • medicinski: bol u mokraćovodu.