Rečnik srpskih reči i izraza

URI

URI - značenje

  • Udruženje ratnih invalida.