Rečnik srpskih reči i izraza

urinal

urinal - značenje

  • bandažom pričvršćena za telo boca od gume za hvatanje mokraće; sud za mokrenje bolesnika, "guska":