Rečnik srpskih reči i izraza

uro-

uro- - značenje

  • [gr.] predmetak u složenicama sa značenjem: mokraća, mokraćni.