Rečnik srpskih reči i izraza

uro

uro - značenje

  • Predmetak u složenicama sa značenjem: mokraća, mokraćni.